Giá vàng ngày 11/05/2021 10:44

Loại vàng Giá mua (VNĐ) Giá bán (VNĐ)
Hà Nội
SJC 1L, 10L 55,980,000 56,330,000
SJC 5C 55,980,000 56,350,000
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN 55,980,000 56,360,000
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ 52,370,000 52,970,000
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.5 CHỈ 52,370,000 53,070,000
NỮ TRANG 99.99% 51,970,000 52,670,000
NỮ TRANG 99% 51,149,000 52,149,000
NỮ TRANG 68% 33,969,000 35,969,000
NỮ TRANG 41.7% 20,116,000 22,116,000

Nguồn: sjc.com.vn