Giá vàng ngày 24/09/2021 08:18

Loại vàng Giá mua (VNĐ) Giá bán (VNĐ)
Hà Nội
SJC 1L, 10L 56,400,000 57,050,000
SJC 5C 56,400,000 57,070,000
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN 56,400,000 57,080,000
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ 50,300,000 51,200,000
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.5 CHỈ 50,300,000 51,300,000
NỮ TRANG 99.99% 49,900,000 50,900,000
NỮ TRANG 99% 49,096,000 50,396,000
NỮ TRANG 68% 32,765,000 34,765,000
NỮ TRANG 41.7% 19,377,000 21,377,000

Nguồn: sjc.com.vn