Giá vàng ngày 16/05/2022 14:52

Loại vàng Giá mua (VNĐ) Giá bán (VNĐ)
Hà Nội
SJC 1L, 10L 68,250,000 69,250,000
SJC 5C 68,250,000 69,270,000
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN 68,250,000 69,280,000
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ 53,900,000 54,800,000
VÀNG NHẪN SJC 99,99 0.5 CHỈ 53,900,000 54,900,000
NỮ TRANG 99.99% 53,600,000 54,400,000
NỮ TRANG 99% 52,561,000 53,861,000
NỮ TRANG 68% 35,146,000 37,146,000
NỮ TRANG 41.7% 20,837,000 22,837,000

Nguồn: sjc.com.vn