Xăng dầu ngày 23/02/2020 22:55

Loại xăng dầu Giá vùng 1 (VNĐ) Giá vùng 2 (VNĐ)
Dầu hỏa 13,950 14,220
DO 0,001S-V 15,470 15,770
DO 0,05S-II 15,170 15,470
E5 RON 92-II 18,500 18,870
Xăng RON 95-III 19,380 19,760
Xăng RON 95-IV 19,480 19,860

Nguồn: webgia.com

Khí, dầu thô thế giới ngày 23/02/2020 22:55

Loại khí - dầu Giá (USD) Thay đổi (USD) Thay đổi (%)
Brent Crude 57.94 -0.86 -1.46
Louisiana Light 56.87 +2.43 +4.46
Mars US 54.38 -0.50 -0.91
Natural Gas 1.917 -0.014 -0.73
Opec Basket 58.94 +0.59 +1.01
Urals 56.00 +0.10 +0.18
WTI Crude 53.38 -0.50 -0.93

Nguồn: webgia.com, oilprice.com