Xăng dầu ngày 30/03/2020 00:26

Loại xăng dầu Giá vùng 1 (VNĐ) Giá vùng 2 (VNĐ)
Dầu hỏa 9,140 9,320
DO 0,001S-V 11,550 11,780
DO 0,05S-II 11,250 11,470
E5 RON 92-II 11,950 12,180
Xăng RON 95-III 12,560 12,810
Xăng RON 95-IV 12,660 12,910

Nguồn: webgia.com

Khí, dầu thô thế giới ngày 30/03/2020 00:26

Loại khí - dầu Giá (USD) Thay đổi (USD) Thay đổi (%)
Brent Crude 27.95 -0.70 -2.44
Louisiana Light 15.78 -3.97 -20.10
Mars US 15.36 -3.59 -18.94
Natural Gas 1.671 -0.018 -1.07
Opec Basket 26.04 -0.90 -3.34
Urals 21.75 -0.30 -1.36
WTI Crude 21.51 -1.09 -4.82

Nguồn: webgia.com, oilprice.com