Xăng dầu ngày 22/01/2020 02:32

Loại xăng dầu Giá vùng 1 (VNĐ) Giá vùng 2 (VNĐ)
Dầu hỏa 15,530 15,840
DO 0,001S-V 16,840 17,170
DO 0,05S-II 16,540 16,870
E5 RON 92-II 19,840 20,230
Xăng RON 95-III 20,910 21,320
Xăng RON 95-IV 21,010 21,430

Nguồn: webgia.com

Khí, dầu thô thế giới ngày 22/01/2020 02:32

Loại khí - dầu Giá (USD) Thay đổi (USD) Thay đổi (%)
Brent Crude 64.57 -0.63 -0.97
Louisiana Light 62.27 +0.61 +0.99
Mars US 59.94 +0.17 +0.28
Natural Gas 1.873 -0.112 -5.64
Opec Basket 66.11 +0.53 +0.81
Urals 60.25 +0.75 +1.26
WTI Crude 58.41 -0.17 -0.29

Nguồn: webgia.com, oilprice.com