Xăng dầu ngày 11/05/2021 10:20

Loại xăng dầu Giá vùng 1 (VNĐ) Giá vùng 2 (VNĐ)
Dầu hỏa 12,820 13,070
DO 0,001S-V 14,490 14,770
DO 0.05S 14,140 14,420
Xăng E5 RON 92-II 17,800 18,150
Xăng RON 95-II,III 18,970 19,340
Xăng RON 95-IV 19,070 19,450

Nguồn: webgia.com

Khí, dầu thô thế giới ngày 11/05/2021 10:20

Loại khí - dầu Giá (USD) Thay đổi (USD) Thay đổi (%)
Alberta Natural Gas 2.890 -0.020 -0.69(3 days Delay)
ANS West Coast 68.24 -0.60 -0.87(4 days Delay)
Brent Crude 67.86 -0.46 -0.67(11 Minutes Delay)
Brent Weighted Average 68.08 -1.31 -1.89(3 days Delay)
Canadian Crude Index 50.74 +0.06 +0.12(22 Hours Delay)
Coastal Grade A 54.25 +0.00 +0.00(22 Hours Delay)
DME Oman 66.32 +0.18 +0.27(22 Hours Delay)
Domestic Swt. @ Cushing 61.25 +0.00 +0.00(22 Hours Delay)
Dubai 66.15 -0.51 -0.76(3 days Delay)
Dutch TTF Natural Gas 8.527 +0.090 +1.05(3 days Delay)
Ethanol 2.340 +0.000 +0.00(3 Hours Delay)
Gasoline 2.119 -0.014 -0.67(11 Minutes Delay)
Giddings 55.00 +0.00 +0.00(22 Hours Delay)
Gulf Coast HSFO 58.79 -0.47 -0.79(3 days Delay)
Heating Oil 2.010 -0.007 -0.34(27 Minutes Delay)
Indian Basket 66.62 -1.73 -2.53(3 days Delay)
LNG Japan/Korea Marker 9.045 +0.070 +0.84(3 days Delay)
Louisiana Light 66.96 -0.62 -0.92(3 days Delay)
Mars US 64.97 +0.02 +0.03(1 Hour Delay)
Mexican Basket 62.28 -0.87 -1.38(3 days Delay)
Natural Gas 2.909 -0.023 -0.78(11 Minutes Delay)
OPC Blend 93.33 +0.00 +0.00(11 Minutes Delay)
Opec Basket 66.57 -1.63 -2.39(3 days Delay)
Western Canadian Select 51.10 +0.04 +0.08(4 Hours Delay)
WTI Crude 64.50 -0.42 -0.65(11 Minutes Delay)

Nguồn: webgia.com, oilprice.com