Xăng dầu ngày 23/10/2019 16:45

Loại xăng dầu Giá vùng 1 (VNĐ) Giá vùng 2 (VNĐ)
Dầu hỏa 15,250 15,550
DO 0,001S-V 16,520 16,850
DO 0,05S-II 16,220 16,540
E5 RON 92-II 19,470 19,850
Xăng RON 95-III 20,790 21,200
Xăng RON 95-IV 20,890 21,300

Nguồn: webgia.com

Khí, dầu thô thế giới ngày 23/10/2019 16:45

Loại khí - dầu Giá (USD) Thay đổi (USD) Thay đổi (%)
Brent Crude 59.13 -0.57 -0.95
Louisiana Light 56.03 -4.06 -6.76
Mars US 54.83 +0.67 +1.24
Natural Gas 2.433 -0.016 -0.65
Opec Basket 59.50 -0.56 -0.93
Urals 53.75 -0.80 -1.47
WTI Crude 53.88 -0.60 -1.10

Nguồn: webgia.com, oilprice.com