Tìm kiếm nâng cao

Lịch chiếu phim ngày 21/05/2019

Rạp
Phim
Suất chiếu ngày 21/05/2019
Beta Đan Phượng

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:00 11:30 17:15

Beta Mỹ Đình

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:30 11:00 14:30 16:15 20:00

Lotte Hà Đông

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:30 13:00 15:00 16:30 20:00 21:00

Lotte Long Biên

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:00 11:30 12:30 14:00 16:00 19:30 20:30

Lotte Thăng Long

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

11:00 14:30 20:00

Lotte Landmark

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:00 12:30 16:00 19:30 21:00

BHD Star Discovery

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:15 12:30 19:20 22:35

BHD Star Phạm Ngọc Thạch

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:00 12:15 15:30 18:45

Galaxy Tràng Thi

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:15 12:30 15:45 21:00

Beta Thanh Xuân

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

10:15 11:15 15:00 20:15

Platinum Garden Mall

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

12:50 18:00 20:30

CGV Aeon Long Biên

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

8:40 12:15 15:35 19:30 20:30 21:15 22:15

CGV Artemis Hà Nội

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

10:05 15:35 20:25

CGV D'Le Roi Soleil

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

12:15 21:40

CGV Hà Nội Center Point

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

10:00

CGV Hồ Gươm Plaza

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

10:10 14:30

CGV IPH Hà Nội

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:05 12:10 14:00 14:45 15:40 16:30

CGV Machinco

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:30 13:00 16:30 22:15

CGV Rice City

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:15 9:30 13:25 19:15

CGV Sun Grand Lương Yên

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

14:20

CGV Times City

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

11:00 14:25 17:50 21:15 22:20

CGV Tràng Tiền Plaza

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

10:10 15:40 19:00

CGV Trương Định Plaza

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:05 12:30 16:00

CGV Vincom Bà Triệu

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:35 13:50 19:45 22:30

Avengers: Hồi Kết (4DX 3D Phụ Đề Việt)

11:40 15:30 21:30

CGV Vincom Bắc Từ Liêm

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:30 12:55 16:20 19:45 22:10

CGV Vincom Long Biên

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

10:30

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Avengers: Hồi Kết (IMAX 3D Phụ Đề Việt)

9:50 13:25 17:00 20:35

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

11:40 15:35 19:25

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

8:40 13:25 16:10

CGV Vincom Royal City

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

10:00 11:35 15:05 18:35 22:05

CGV Vincom Sky Lake

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:40 14:00 17:15 22:10

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:40 14:00 17:15 22:10

Galaxy MIPEC Long Biên

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

10:15 13:45 19:50

CGV Mipec Tower

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

10:00 14:55 20:45

CGV Vincom Trần Duy Hưng

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:45 11:20 14:45 16:30 18:10 19:00 21:40 22:25

Rạp Tháng 8

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

8:00 11:00 13:45 17:00 20:15

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Avengers: Hồi Kết (2D Phụ Đề Việt)

9:30 12:35 15:40 18:45 21:50

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

10:55 12:35 17:45

Rạp Tháng 8

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

12:05

Beta Thanh Xuân

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

15:45 17:30

CGV Vincom Trần Duy Hưng

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

10:00 11:50

CGV Vincom Royal City

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

10:00 14:20

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

22:00 23:55

CGV Vincom Bà Triệu

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

11:45 18:50

CGV Tràng Tiền Plaza

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

14:20 17:00

CGV Times City

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

11:10 11:55

CGV Sun Grand Lương Yên

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

9:50 14:10

CGV Machinco

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

11:20

CGV IPH Hà Nội

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

9:20

CGV D'Le Roi Soleil

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

11:25 15:25 18:10

CGV Aeon Long Biên

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

10:00 14:30 16:30

BHD Star Phạm Ngọc Thạch

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

17:30

BHD Star Discovery

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

9:15

Lotte Landmark

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

11:30

Lotte Thăng Long

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

18:00

Lotte Long Biên

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

16:00

Lotte Hà Đông

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

15:00

Beta Mỹ Đình

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

8:45

Beta Đan Phượng

Cà Chớn, Anh Đừng Đi (2D Phụ Đề Anh)

9:20 18:30

Galaxy Tràng Thi

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

18:15

CGV D'Le Roi Soleil

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

11:20 16:45

CGV Aeon Long Biên

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

11:20 16:00

CGV Artemis Hà Nội

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

10:30

CGV Machinco

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

9:40

CGV Sun Grand Lương Yên

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

12:10

CGV Rice City

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

9:15 9:30 17:00 19:05

CGV Times City

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

10:00 14:30 16:15

CGV Tràng Tiền Plaza

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

16:50

CGV Vincom Bà Triệu

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

19:15

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

14:50

CGV Vincom Bắc Từ Liêm

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

16:00 17:50 20:10

CGV Vincom Long Biên

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

13:00 16:10

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

11:15

CGV Vincom Royal City

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

10:00 20:00

CGV Vincom Trần Duy Hưng

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

13:10 17:05

CGV Mipec Tower

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

14:10

CGV Hà Nội Center Point

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

9:15 17:30

Galaxy MIPEC Long Biên

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

10:30 16:00 18:30

CGV Vincom Sky Lake

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

9:55

Chú Rồng Dũng Cảm (2D Lồng Tiếng)

9:55

Lotte Hà Đông

Hellboy (2D Phụ Đề Việt)

11:30

Lotte Long Biên

Hellboy (2D Phụ Đề Việt)

11:30

Lotte Thăng Long

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

19:00

Lotte Landmark

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

12:20 16:40

BHD Star Phạm Ngọc Thạch

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

11:30 15:10 17:00

BHD Star Discovery

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

11:25 15:15 17:40

Lotte Long Biên

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

9:00 21:40

Beta Đan Phượng

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

9:30 12:30 14:30 16:30 20:15 22:30

Beta Mỹ Đình

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

10:30 12:15 14:45 16:45 18:45 20:15 22:45

Lotte Hà Đông

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

11:10 15:30

CGV Artemis Hà Nội

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

11:50

CGV D'Le Roi Soleil

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

10:15 13:40 15:40 17:40 22:10

CGV Hà Nội Center Point

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

23:15

Galaxy Tràng Thi

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

9:45 14:15 20:00

CGV Aeon Long Biên

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

9:25 12:30 20:00

Beta Thanh Xuân

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

8:15 18:15 23:15

CGV Vincom Long Biên

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

21:40

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

10:50 23:00

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

11:50 18:05 21:30

CGV Vincom Bà Triệu

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

9:00 12:20 19:25 23:50

CGV Vincom Bắc Từ Liêm

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

18:10

CGV Tràng Tiền Plaza

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

16:20 18:50

CGV Times City

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

12:15 13:05 17:10 20:35 21:20 23:15

CGV Sun Grand Lương Yên

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

10:20 15:25 18:15 19:50

CGV Mipec Tower

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

12:00 23:10

CGV Machinco

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

13:40 18:15

CGV IPH Hà Nội

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

12:35 18:15 20:20 22:25

Galaxy MIPEC Long Biên

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

12:30 16:30 22:00

CGV Trương Định Plaza

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

13:00 23:35

CGV Vincom Trần Duy Hưng

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

12:15 13:40 15:45 20:55 22:55

CGV Vincom Royal City

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

9:30 11:55

CGV Vincom Sky Lake

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

18:00

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

18:00

CGV Rice City

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

23:10

Fafim Cinema

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

13:40 15:45 20:20

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Kẻ Xâm Nhập Bí Ẩn (2D Phụ Đề Việt)

10:10 14:10 16:05 20:05 21:55

Beta Thanh Xuân

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

14:30

CGV Vincom Royal City

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

18:30

CGV Mipec Tower

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

16:15

CGV Sun Grand Lương Yên

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

13:55 17:45

CGV Times City

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

10:20

CGV Trương Định Plaza

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

10:55 15:00

CGV Vincom Bà Triệu

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

9:30 11:20 17:30

CGV Vincom Long Biên

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

10:10

CGV D'Le Roi Soleil

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

12:50 13:55 16:05 18:00

CGV Artemis Hà Nội

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

9:40 14:35 23:50

Lotte Hà Đông

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách (2D Phụ Đề Anh)

14:00

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

13:00 19:00

Beta Mỹ Đình

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

13:00 16:00 19:15 22:20

Rạp Tháng 8

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

8:15 14:00 14:30 16:15 18:15 20:00

Lotte Long Biên

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

22:00

CGV D'Le Roi Soleil

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

22:25

CGV Aeon Long Biên

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

10:20

CGV Vincom Bắc Từ Liêm

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

11:55 23:35

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

12:35 17:50

CGV Tràng Tiền Plaza

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

12:40 22:30

CGV Times City

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

10:20

CGV Sun Grand Lương Yên

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

21:55

CGV Rice City

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

15:05

CGV Hồ Gươm Plaza

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

15:50 17:10

CGV Hà Nội Center Point

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

15:25

CGV Machinco

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

17:00 23:20

CGV Vincom Trần Duy Hưng

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

21:55

Galaxy MIPEC Long Biên

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

14:00 18:00 21:15

CGV Vincom Royal City

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

14:30 16:15 22:35

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

17:00

CGV Mipec Tower

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

20:35 22:40

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Mẹ Ma Than Khóc La Llorona (2D Phụ Đề Việt)

9:20 12:40 16:00 19:20 23:05

CGV Aeon Long Biên

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

18:30

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

14:15 15:15 19:35

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Phụ Đề Việt)

10:30 14:35 17:00

CGV Vincom Royal City

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

10:40 18:10 20:40

CGV Mipec Tower

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

9:40 17:55

CGV Trương Định Plaza

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

16:30 19:40

CGV Hà Nội Center Point

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

14:05 16:00

CGV Machinco

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

9:25 13:15 15:05 19:00

CGV Rice City

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

18:35

CGV Times City

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

13:40 15:30

CGV Sun Grand Lương Yên

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

9:30 17:25

CGV Tràng Tiền Plaza

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Phụ Đề Việt)

14:45

CGV Vincom Bà Triệu

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

13:10 18:10

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

9:45

CGV Vincom Long Biên

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

14:20

Platinum Garden Mall

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

8:45 11:00 11:15 16:50

BHD Star Phạm Ngọc Thạch

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

9:35 15:10 17:10 18:05

CGV D'Le Roi Soleil

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

11:00

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Phụ Đề Việt)

13:10

CGV Artemis Hà Nội

Những Chú Chó Hoàng Gia (2D Lồng Tiếng)

9:25 18:30

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

12:30 16:15 19:10 21:20 23:55

CGV D'Le Roi Soleil

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:50 11:55 14:00 14:55 15:55 17:05 19:10 20:00 21:15

CGV Hà Nội Center Point

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

11:50 12:50 13:30 15:40 19:30 21:50 22:30

BHD Star Phạm Ngọc Thạch

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:30 11:10 13:10 16:00 19:10 21:40 23:40

Galaxy MIPEC Long Biên

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:00 10:00 11:00 13:00 15:15 17:15 19:30 21:30

Galaxy Tràng Thi

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

10:30 12:45 14:45 19:15

CGV Aeon Long Biên

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

8:35 9:45 10:50 11:40 12:10 13:10 14:00 14:45 15:30 16:20 17:10 17:50 18:40 20:10 23:25

Beta Thanh Xuân

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

8:30 10:30 12:30 13:45 16:00 18:00 19:15 20:00 22:00

Lotte Thăng Long

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

8:50 15:10 17:15 19:20 21:20

Lotte Landmark

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

11:50 14:30 16:10 18:50

BHD Star Discovery

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:45 13:50 15:50 17:15 19:15 22:10

Platinum Garden Mall

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:15 13:00 14:55 16:05 18:35 21:15

Lotte Hà Đông

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:00 13:20 17:00 17:40 19:50 20:40 22:00

Beta Mỹ Đình

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:45 11:45 14:15 17:15 20:45

Beta Đan Phượng

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

11:15 13:30 17:45 20:30

Lotte Long Biên

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:30 11:50 13:50 16:30 18:00 19:30

CGV Vincom Long Biên

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

10:50 14:30 18:20

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

11:45 14:00 16:15 18:30 20:45

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

11:05 12:35 13:25 17:00 19:40 21:20 23:40

CGV Vincom Bắc Từ Liêm

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

10:00 12:10 14:15 15:10 16:20 17:20 18:25 19:30 20:30 22:35

CGV Vincom Bà Triệu

Pokemon: Thám Tử Pikachu (4DX 3D Phụ Đề Việt)

9:25 19:10

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

11:40 13:35 17:30 19:50

CGV Trương Định Plaza

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

8:50 11:50 14:05 20:45

CGV Times City

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

11:05 12:25 13:15 14:35 15:25 16:45 17:35 18:25 18:55 19:45 21:05 21:55 22:35

Pokemon: Thám Tử Pikachu (3D Phụ Đề Việt)

19:15

CGV Tràng Tiền Plaza

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:30 10:15 12:30 13:25 14:45 19:10 20:30 22:45 23:20

CGV Sun Grand Lương Yên

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

11:40 16:00 19:45

CGV Rice City

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:30 11:45 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45

CGV Machinco

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:10 10:00 12:30 14:50 17:10 19:00 21:10 22:35

CGV Hồ Gươm Plaza

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

10:20 12:00 14:10 16:20 18:30 19:10 20:40 23:00

CGV IPH Hà Nội

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:05 9:15 11:15 13:25 15:35 17:45 19:55 21:25 22:05

CGV Mipec Tower

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

10:25 12:40 14:00 16:45 18:30 19:55 22:10

CGV Aeon Long Biên

Pokemon: Thám Tử Pikachu (3D Phụ Đề Việt)

19:15

Fafim Cinema

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:50 12:05 14:00 18:30 20:35

CGV Vincom Sky Lake

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:30 11:55 13:05 15:10 17:25 19:30 21:15 23:45

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:30 11:55 13:05 15:10 17:25 19:30 21:15 23:45

CGV Vincom Royal City

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

10:20 12:30 14:00 14:40 16:10 16:50 18:20 19:00 20:30 21:10 22:45 23:20

Rạp Kim Đồng

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

8:00 12:00 14:00 20:30

CGV Vincom Trần Duy Hưng

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

10:00 12:10 14:20 15:00 17:10 18:45 20:00 23:20

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Pokemon: Thám Tử Pikachu (2D Phụ Đề Việt)

9:05 11:30 15:55 21:15

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

11:00 14:20 17:40 21:00 22:40

Fafim Cinema

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

9:55 16:25 18:25

Rạp Tháng 8

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

10:00 15:45 19:25

Rạp Kim Đồng

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

10:20 18:10 21:40

CGV Trương Định Plaza

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

21:30 23:25

CGV Vincom Royal City

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20

CGV Vincom Sky Lake

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

11:45 23:05

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

11:45 23:05

CGV Vincom Trần Duy Hưng

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

10:10 12:10 13:00 15:05 17:45 19:20 21:20 22:10 23:50

CGV Aeon Long Biên

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

11:20 13:30 14:30 17:50 23:10

CGV Mipec Tower

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

9:30 11:35 13:35 15:45 19:00 21:05

Galaxy MIPEC Long Biên

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

12:15 14:45 20:15

CGV IPH Hà Nội

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30

CGV Hồ Gươm Plaza

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

10:00 12:30 13:45 16:20 18:20 20:20 22:20

CGV Machinco

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

11:40 16:35 20:15 20:35 23:20

CGV Rice City

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

11:15 13:00 14:00 17:10 21:05 23:00

CGV Sun Grand Lương Yên

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

10:50 12:20 16:05 19:10 21:50

CGV Times City

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

10:40 11:45 12:35 14:20 15:10 16:25 18:10 19:30 20:15 21:30 22:10 23:25 23:30

CGV Tràng Tiền Plaza

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

10:00 12:10 16:45 18:30 21:15 22:05 23:35

CGV Vincom Bắc Từ Liêm

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

12:05 14:00 21:40 23:15

CGV Vincom Bà Triệu

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

9:20 11:05 13:10 15:15 17:20 18:20 20:20 21:35 22:10 23:15

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

8:30 10:30 12:15 14:00 14:50 15:50 19:00 21:10 23:40

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

9:40 15:10 19:30 21:35 23:40

CGV Vincom Long Biên

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

12:20 19:30

Lotte Long Biên

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

12:10

Beta Mỹ Đình

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

10:00 13:45 18:00

BHD Star Discovery

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

11:00 13:25 15:45 17:35 21:15 23:35

Lotte Thăng Long

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

14:00

Galaxy Tràng Thi

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

17:05

Beta Thanh Xuân

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

8:00 9:15 16:15 18:30 21:15

BHD Star Phạm Ngọc Thạch

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

9:15 11:20 13:10 13:45 15:40 18:55 21:45 23:35

CGV Hà Nội Center Point

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

9:50 11:10 17:50 19:50

CGV D'Le Roi Soleil

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

9:30 14:55 18:35 19:40 20:30 21:35

CGV Artemis Hà Nội

Quý Cô Lừa Đảo (2D Phụ Đề Việt)

13:35 16:40 18:40 20:45 22:50

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:55 11:15 12:25 13:45 15:00 16:20 17:35 18:50 20:15 21:25 22:50 23:35

CGV D'Le Roi Soleil

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:20 9:50 11:15 11:45 12:15 14:10 14:40 15:40 16:35 17:05 18:05 19:00 19:30 20:00 20:30 21:25 21:55

CGV Hà Nội Center Point

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:20 13:00 15:00 17:20 18:15 20:00 20:45 21:40

Galaxy MIPEC Long Biên

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:15 10:45 11:45 13:15 14:15 15:45 16:45 17:30 18:15 19:15 20:00 20:45 21:45

Beta Thanh Xuân

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:00 10:00 11:30 12:15 13:15 14:00 14:45 16:30 17:15 19:00 19:45 20:30 21:30 22:15 23:00

Galaxy Tràng Thi

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:45 13:10 15:30 18:00 20:30 22:00

Platinum Garden Mall

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:15 11:15 12:30 13:30 14:45 15:45 17:00 18:00 19:15 20:15 21:30

CGV Aeon Long Biên

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:05 9:50 11:45 12:30 13:20 14:25 15:10 15:50 16:35 17:05 18:05 18:35 19:15 19:45 20:45 21:35 22:05 22:25 23:20

Lotte Landmark

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:10 11:40 13:30 16:40 18:20 21:00

Lotte Thăng Long

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:30 13:00 15:30 18:00 20:30

BHD Star Phạm Ngọc Thạch

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:20 10:15 11:45 12:40 13:30 14:10 15:10 16:35 19:15 20:10 20:50 21:15 22:00 22:20 22:40 23:15 23:35

BHD Star Discovery

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:05 11:30 12:50 13:55 15:15 16:20 17:55 18:45 19:40 20:20 21:10 22:45 23:05

Lotte Hà Đông

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:00 9:40 11:40 12:20 14:10 16:50 18:30 19:30 21:00 22:00

Beta Đan Phượng

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:10 10:45 11:45 13:15 14:15 15:45 16:45 18:15 19:15 20:00 20:45 21:40 22:20

Beta Mỹ Đình

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:45 11:15 12:45 14:00 15:15 16:30 17:45 19:00 19:45 20:30 21:00 21:30 22:10 23:00

Lotte Long Biên

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:00 11:30 14:00 17:30 19:00 20:00

CGV Vincom Long Biên

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

11:50 14:00 15:00 16:30 17:30 19:00 20:00 21:30

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:05 12:40 13:00 15:15 16:50 19:10 19:50 21:50 22:25

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

8:30 9:10 10:30 13:10 14:20 15:40 18:20 19:20 20:20 21:00 22:00 23:00 23:20

CGV Vincom Bắc Từ Liêm

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:10 11:05 12:40 13:30 15:55 18:20 19:40 20:45 22:05 23:10

CGV Trương Định Plaza

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

8:55 10:15 11:20 12:45 13:50 15:15 16:15 17:10 17:45 18:30 19:30 20:15 21:05 23:05

CGV Times City

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:20 19:10 20:00 20:50 21:40 22:30 23:20

CGV Vincom Bà Triệu

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:15 10:35 11:30 13:20 14:05 14:40 16:05 17:20 19:00 20:00 20:50 21:15 21:45 22:20 22:45 23:20

CGV Tràng Tiền Plaza

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:40 10:05 10:50 11:45 12:15 13:40 14:20 14:50 16:55 17:25 19:30 20:00 21:00 21:25 22:35

CGV Machinco

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:55 11:15 12:10 13:50 15:45 16:25 19:25 20:15 20:50 22:05 22:45

CGV Sun Grand Lương Yên

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:30 11:30 13:00 14:00 14:50 15:20 16:30 17:20 18:05 19:00 20:00 20:30 21:05 21:30

CGV Rice City

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

11:30 14:10 16:05 16:45 19:20 20:30 21:55 22:45

CGV Mipec Tower

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:50 10:55 11:45 12:25 13:30 14:20 15:05 16:05 16:55 17:40 18:40 19:30 20:15 21:15 22:05 22:50

CGV Hồ Gươm Plaza

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:40 11:20 12:10 13:50 14:40 17:10 18:00 19:40 20:30 21:20 22:10 22:50

CGV IPH Hà Nội

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:15 9:35 10:30 11:30 13:00 14:00 15:30 16:30 18:00 18:30 19:00 19:45 20:30 21:00 21:30 22:15 23:00

Fafim Cinema

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

11:45 14:05 18:15 20:10

CGV Vincom Trần Duy Hưng

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:00 10:30 12:30 14:10 15:00 16:40 17:30 19:20 20:00 22:00 22:30

CGV Vincom Sky Lake

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:30 11:35 14:00 16:25 18:50 20:40 23:20

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:30 11:35 14:00 16:25 18:50 20:40 23:20

CGV Vincom Royal City

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:00 11:35 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:30 21:50 22:00 22:30 23:30

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

10:00 12:10 14:20 16:30 18:40 20:50 23:00

Rạp Tháng 8

Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh (2D Phụ Đề Việt)

9:00 11:15 13:30 15:50 18:00 20:30

Beta Mỹ Đình

Terra Willy: Cuộc Phiêu Lưu Đến Hành Tinh Lạ (2D Lồng Tiếng)

9:00 9:05

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

12:05 18:00 19:00 23:05

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

16:35 19:05 23:35

CGV Vincom Royal City

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

9:50

CGV Vincom Trần Duy Hưng

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

16:30 19:40

CGV Vincom Sky Lake

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

13:40 20:00

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

13:40 20:00

CGV D'Le Roi Soleil

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

11:45

CGV IPH Hà Nội

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

9:15 9:40 11:45 11:55 14:00 14:15 16:15 17:30 19:10 20:00 22:15

CGV Hồ Gươm Plaza

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

10:25 12:40 14:55 18:00 20:15 22:30

CGV Hà Nội Center Point

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

14:15

CGV Machinco

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

11:15 15:45 20:00 22:15

CGV Sun Grand Lương Yên

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

10:00 17:50 20:20

CGV Times City

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

15:55 17:20 20:10

CGV Vincom Bà Triệu

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

10:00 14:00 15:50 20:10 23:40

CGV Vincom Long Biên

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

20:30

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

10:15 23:00

CGV Vincom Bắc Từ Liêm

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

9:55 13:50 16:00

Lotte Long Biên

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

9:00 11:30 14:00 17:00 19:30

Lotte Hà Đông

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

12:00 16:40 19:00 21:20

Lotte Landmark

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

9:20 14:20 16:10 18:30 19:20 21:40

Lotte Thăng Long

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

9:10 11:30 16:30 21:00

Galaxy MIPEC Long Biên

Thằng Em Lý Tưởng (2D Phụ Đề Việt)

12:00

CGV D'Le Roi Soleil

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

9:25 9:55

CGV Aeon Long Biên

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

9:15

Lotte Thăng Long

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

13:10

Lotte Long Biên

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

17:30

Lotte Landmark

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

9:30

Lotte Hà Đông

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

9:30 18:30

CGV Sun Grand Lương Yên

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

11:20

CGV Machinco

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

14:40 18:35

CGV IPH Hà Nội

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

9:30

CGV Vincom Bà Triệu

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

14:40

CGV Vincom Royal City

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

12:30 16:35

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh (2D Lồng Tiếng)

8:30 9:10 12:30

CGV Vincom Royal City

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:25

CGV Vincom Sky Lake

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

15:50 21:35

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

15:50 21:35

CGV Vincom Trần Duy Hưng

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

10:00 14:20

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:30 13:15 17:00 21:05

Fafim Cinema

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

11:40 15:50

Rạp Tháng 8

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

11:45 17:25 21:05

Rạp Kim Đồng

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

12:10 16:10 22:30

CGV Machinco

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:00 13:30 18:00

CGV Sun Grand Lương Yên

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

13:10

CGV Times City

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

13:45 18:05

CGV Vincom Long Biên

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

17:00

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

12:30

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

19:05

CGV Vincom Bắc Từ Liêm

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:45

CGV Vincom Bà Triệu

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:20 12:00 16:50

CGV Trương Định Plaza

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:30

CGV Tràng Tiền Plaza

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

18:55

Lotte Hà Đông

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:50 14:20 16:10

Beta Đan Phượng

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

8:40 15:00 22:10

Beta Mỹ Đình

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

12:30 15:00 18:15

Lotte Landmark

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

10:00 14:00 21:00

BHD Star Discovery

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

11:45

Lotte Long Biên

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:10 15:00 21:40

Lotte Thăng Long

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

10:50

Beta Thanh Xuân

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

8:45 11:00

CGV Artemis Hà Nội

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

14:00

CGV D'Le Roi Soleil

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

13:15 17:15

Galaxy Tràng Thi

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

12:00 16:10 19:00 21:15

BHD Star Phạm Ngọc Thạch

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:35 11:40 17:45

Galaxy MIPEC Long Biên

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:45 14:30 19:00

CGV Aeon Long Biên

Ước Hẹn Mùa Thu (2D Phụ Đề Anh)

9:00 12:05 22:30

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao (2D Lồng Tiếng)

17:20

CGV Sun Grand Lương Yên

Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao (2D Lồng Tiếng)

12:50

Beta Đan Phượng

Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao (2D Lồng Tiếng)

15:30

CGV Mipec Tower

Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao (2D Lồng Tiếng)

18:30

CGV Vincom Royal City

Upin & Ipin: Truyền Thuyết Thần Đao (2D Lồng Tiếng)

12:30

CGV Vincom Sky Lake

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

11:35 15:45 16:50 23:05

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

11:35 15:45 16:50 23:05

CGV Vincom Royal City

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

14:35

Fafim Cinema

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

9:50 13:35 19:05

CGV Trương Định Plaza

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

9:05 13:00

Rạp Kim Đồng

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

8:30 10:10 14:10 16:00 20:00

Rạp Tháng 8

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

9:15 14:30 16:15 18:15 20:00

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

11:30 19:00 22:45

CGV Times City

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

10:40 11:45 14:20 18:15 20:35 22:10 23:25

CGV Tràng Tiền Plaza

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

18:30

CGV Sun Grand Lương Yên

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

17:45

CGV Machinco

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

20:15 21:10

CGV Mipec Tower

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

18:30 20:30

CGV Rice City

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

23:10

CGV IPH Hà Nội

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

11:25 13:45 18:00 21:25 22:15

CGV Hồ Gươm Plaza

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

20:20

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

23:45

CGV Vincom Metropolis Liễu Giai

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

21:30

CGV Vincom Long Biên

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

12:20

CGV Vincom Bà Triệu

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

14:15 19:50

CGV Vincom Bắc Từ Liêm

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

10:15 14:05 20:10 23:10

CGV Aeon Long Biên

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

11:25 17:50

Platinum Garden Mall

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

11:00 16:50

Beta Thanh Xuân

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

23:30

Galaxy MIPEC Long Biên

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

17:00

Galaxy Tràng Thi

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

12:45 19:00

CGV Hà Nội Center Point

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

17:50

CGV D'Le Roi Soleil

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

18:35

CGV Artemis Hà Nội

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

16:40 20:30

BHD Star Discovery

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

9:30

BHD Star Phạm Ngọc Thạch

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

11:10 13:45

Lotte Landmark

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

14:00

Lotte Hà Đông

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

11:00 17:00

Lotte Long Biên

Vợ Ba (2D Phụ Đề Anh)

14:00

Nguồn: 123phim.vn