Kênh VTV1 ngày 23/10/2019 18:15

Thời gian Chương trình
00:00 Thời sự 0h
00:15 Lao động và công đoàn: 90 năm Cao su Việt Nam
00:30 Việc tử tế
01:00 Thời sự 1h
01:10 Phim tài liệu
02:00 Thời sự 2h
02:10 Phim truyện: Ngày mai trời lại nắng - Tập 26
03:00 Thời sự 3h
03:10 Phim truyện: Ánh sáng trước mặt - Tập 4
04:00 Thời sự 4h
04:10 Khám phá thế giới
05:10 Lao động và công đoàn: 90 năm Cao su Việt Nam
05:25 S - Việt Nam
05:30 Chào buổi sáng
06:55 Cà phê khởi nghiệp
06:58 V - Việt Nam
07:00 Tài chính - Kinh doanh
07:25 Vì một tương lai xanh
07:30 Ký sự
07:45 Khám phá Việt Nam
08:00 Thời sự 8h
08:05 Phim truyện: Ánh sáng trước mặt - Tập 5
08:50 Ký sự
09:00 Thời sự 9h
09:15 Phim tài liệu
09:45 Dám sống
10:00 Tiêu dùng 24h
10:25 Sự kiện và bình luận
10:55 Nét đẹp dân gian
11:00 Thời sự 11h
11:15 Chuyển động 24h
12:00 Thời sự 12h
12:25 5 phút hôm nay
12:40 Tài chính - Kinh doanh
13:00 Y tế 24h
13:05 Cà phê khởi nghiệp
13:10 Phim truyện: Ngày mai trời lại nắng - Tập 27
14:00 Trái đất xanh
14:10 Hành trình di sản
15:00 24h công nghệ
15:30 Phim tài liệu
16:00 Thời sự 16h
16:15 Thanh niên
16:30 Dân tộc và phát triển
17:00 Thời sự 17h
17:05 Phụ nữ và cuộc sống
17:30 Việt Nam hôm nay
18:30 Chuyển động 24h
19:00 Thời sự 19h
19:40 Thể thao 24/7
19:45 Thể thao 24/7
19:55 Thời sự 20h
20:00 S - Việt Nam
20:05 Vì tầm vóc Việt
20:10 VTV đặc biệt
20:55 VTV Travel - Du lịch cùng VTV
21:00 Phim truyện: Những nhân viên gương mẫu - Tập 44
21:30 Tài chính - Kinh doanh
21:50 Chống buôn lậu, hàng giả bảo vệ người tiêu dùng
21:55 Khát vọng non sông
22:00 Thế giới hôm nay
22:10 Việc tử tế
22:15 Vấn đề hôm nay
22:30 Ẩm thực đường phố
22:35 Phim tài liệu
23:00 Thời sự 23h
23:15 VTV kết nối
23:20 Dám sống
23:30 Ký sự
23:45 Khám phá Việt Nam

Nguồn: vtv.vn, vtvcab.vn, sctv.com.vn, htvc.vn