Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/05/2021 11:15

Mã NT Mua tiền mặt (VNĐ) Mua chuyển khoản (VNĐ) Bán (VNĐ)
AUD 17,599.65 17,777.43 18,334.77
CAD 18,575.78 18,763.41 19,351.66
CHF 24,955.34 25,207.41 25,997.69
CNY 3,521.66 3,557.23 3,669.31
DKK 0.0 3,695.16 3,833.94
EUR 27,128.69 27,402.72 28,545.94
GBP 31,744.56 32,065.21 33,070.49
HKD 2,894.96 2,924.2 3,015.88
INR 0.0 312.99 325.27
JPY 205.47 207.55 216.21
KRW 17.83 19.81 21.71
KWD 0.0 76,577.87 79,583.01
MYR 0.0 5,555.45 5,672.6
NOK 0.0 2,733.26 2,847.29
RUB 0.0 310.03 345.46
SAR 0.0 6,134.07 6,374.79
SEK 0.0 2,709.82 2,822.88
SGD 16,952.39 17,123.63 17,660.47
THB 655.04 727.82 755.15
USD 22,920.0 22,950.0 23,150.0

Nguồn: vcb.com.vn