Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/09/2021 22:30

Mã NT Mua tiền mặt (VNĐ) Mua chuyển khoản (VNĐ) Bán (VNĐ)
AUD 16,185.93 16,349.42 16,862.19
CAD 17,516.3 17,693.24 18,248.15
CHF 23,994.0 24,236.37 24,996.49
CNY 3,452.31 3,487.18 3,597.09
DKK 0.0 3,528.55 3,661.13
EUR 26,044.79 26,307.87 27,400.28
GBP 30,430.7 30,738.08 31,702.11
HKD 2,850.93 2,879.73 2,970.05
INR 0.0 308.36 320.47
JPY 200.85 202.88 212.47
KRW 16.76 18.62 20.4
KWD 0.0 75,530.91 78,495.86
MYR 0.0 5,386.76 5,500.42
NOK 0.0 2,596.53 2,704.89
RUB 0.0 312.05 347.72
SAR 0.0 6,053.75 6,291.39
SEK 0.0 2,585.12 2,693.0
SGD 16,438.0 16,604.04 17,124.79
THB 603.27 670.3 695.48
USD 22,630.0 22,660.0 22,860.0

Nguồn: vcb.com.vn