Tỷ giá ngoại tệ ngày 01/10/2020 02:15

Mã NT Mua tiền mặt (VNĐ) Mua chuyển khoản (VNĐ) Bán (VNĐ)
USD 23,060.00 23,090.00 23,270.00
AUD 16,096.12 16,258.71 16,768.36
CAD 16,891.63 17,062.25 17,597.09
CHF 24,516.50 24,764.14 25,540.41
CNY 3,337.68 3,371.39 3,477.59
DKK 3,579.23 3,713.65
EUR 26,453.31 26,720.52 27,802.47
GBP 29,024.54 29,317.72 30,236.72
HKD 2,916.15 2,945.61 3,037.94
INR 313.72 326.03
JPY 212.05 214.19 223.09
KRW 17.15 19.06 20.88
KWD 75,518.46 78,481.67
MYR 5,523.86 5,640.32
NOK 2,403.32 2,503.57
RUB 295.39 329.15
SAR 6,165.02 6,406.92
SEK 2,523.63 2,628.90
SGD 16,510.31 16,677.08 17,199.84
THB 647.22 719.13 746.13

Nguồn: vcb.com.vn