Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/05/2022 22:15

Mã NT Mua tiền mặt (VNĐ) Mua chuyển khoản (VNĐ) Bán (VNĐ)
AUD 15,628.46 15,786.33 16,295.33
CAD 17,436.48 17,612.6 18,180.5
CHF 22,450.14 22,676.91 23,408.09
CNY 3,331.34 3,364.99 3,474.02
DKK 0.0 3,170.54 3,292.47
EUR 23,412.33 23,648.81 24,723.99
GBP 27,594.47 27,873.2 28,771.93
HKD 2,866.54 2,895.5 2,988.86
INR 0.0 297.2 309.13
JPY 173.44 175.2 183.62
KRW 15.64 17.37 19.05
KWD 0.0 75,069.94 78,083.43
MYR 0.0 5,195.99 5,310.15
NOK 0.0 2,317.31 2,416.08
RUB 0.0 313.45 424.82
SAR 0.0 6,138.41 6,384.82
SEK 0.0 2,249.77 2,345.66
SGD 16,166.23 16,329.52 16,856.04
THB 587.27 652.52 677.62
USD 22,920.0 22,950.0 23,230.0

Nguồn: vcb.com.vn