Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/01/2020 03:32

Mã NT Mua tiền mặt (VNĐ) Mua chuyển khoản (VNĐ) Bán (VNĐ)
AUD 15,573.87 15,731.18 16,062.84
CAD 17,386.37 17,561.99 17,932.25
CHF 23,463.96 23,700.97 24,200.66
DKK 3,378.75 3,505.64
EUR 25,311.86 25,567.54 26,335.45
GBP 29,660.16 29,959.76 30,287
HKD 2,929.4 2,958.99 3,003.29
INR 325.41 338.18
JPY 203.59 205.65 212.89
KRW 18.16 19.12 20.94
KWD 76,157.41 79,145.72
MYR 5,639.62 5,758.52
NOK 2,538.08 2,643.95
RUB 374.99 417.85
SAR 6,161.21 6,402.97
SEK 2,389.26 2,478.98
SGD 16,901.49 17,072.21 17,293.23
THB 671.78 746.42 780.68
USD 23,070 23,100 23,240

Nguồn: vcb.com.vn