Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/03/2020 01:26

Mã NT Mua tiền mặt (VNĐ) Mua chuyển khoản (VNĐ) Bán (VNĐ)
AUD 14,040.79 14,182.62 14,542.52
CAD 16,389.20 16,554.75 17,077.02
CHF 23,918.23 24,159.83 24,922.02
CNY 3,264.19 3,297.16 3,401.70
DKK 3,426.24 3,555.60
EUR 25,465.11 25,722.33 26,687.81
GBP 28,206.30 28,491.21 29,214.20
HKD 2,970.80 3,000.81 3,095.48
INR 313.82 326.19
JPY 209.86 211.98 220.60
KRW 16.78 18.64 20.43
KWD 76,378.85 79,391.34
MYR 5,398.67 5,513.57
NOK 2,208.14 2,300.70
RUB 303.16 337.87
SAR 6,275.07 6,522.56
SEK 2,332.34 2,430.11
SGD 16,092.57 16,255.12 16,767.94
THB 641.47 712.74 739.65
USD 23,510.00 23,540.00 23,700.00

Nguồn: vcb.com.vn