Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/10/2019 17:25

Mã NT Mua tiền mặt (VNĐ) Mua chuyển khoản (VNĐ) Bán (VNĐ)
AUD 15,687.48 15,782.17 16,050.55
CAD 17,411.48 17,569.61 17,868.38
CHF 23,094.64 23,257.44 23,652.94
DKK 3,403.36 3,510.04
EUR 25,598.39 25,675.42 26,446.53
GBP 29,522.14 29,730.25 29,994.89
HKD 2,916.63 2,937.19 2,981.17
INR 326.92 339.75
JPY 206.93 209.02 215.08
KRW 18.32 19.28 20.82
KWD 76,373.15 79,369.83
MYR 5,502.78 5,574.02
NOK 2,497.7 2,575.99
RUB 363.25 404.77
SAR 6,172 6,414.17
SEK 2,374.66 2,434.44
SGD 16,818.11 16,936.67 17,121.64
THB 750.25 750.25 781.55
USD 23,145 23,145 23,265

Nguồn: vcb.com.vn