Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/05/2019 00:06

Mã NT Mua tiền mặt (VNĐ) Mua chuyển khoản (VNĐ) Bán (VNĐ)
AUD 15,964.66 16,061.03 16,334.04
CAD 17,130.16 17,285.73 17,579.55
CHF 22,877.27 23,038.54 23,336.61
DKK 3,445.78 3,553.76
EUR 25,932.45 26,010.48 26,738.42
GBP 29,434.89 29,642.39 29,906.03
HKD 2,938.5 2,959.21 3,003.49
INR 334.42 347.54
JPY 205.36 207.43 213.44
KRW 17.91 18.85 20.44
KWD 76,787.22 79,799.56
MYR 5,568.98 5,641.03
NOK 2,623.21 2,705.41
RUB 362.2 403.59
SAR 6,225.55 6,469.77
SEK 2,391.47 2,451.66
SGD 16,799.25 16,917.67 17,102.3
THB 720.89 720.89 750.95
USD 23,345 23,345 23,465

Nguồn: vcb.com.vn