Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/02/2020 23:55

Mã NT Mua tiền mặt (VNĐ) Mua chuyển khoản (VNĐ) Bán (VNĐ)
AUD 15,036.76 15,188.65 15,508.83
CAD 17,175.64 17,349.13 17,714.86
CHF 23,164.06 23,398.04 23,891.27
CNY 3,239.40 3,272.12 3,341.09
DKK 0 3,298.62 3,422.49
EUR 24,573.94 24,822.16 25,696.74
GBP 29,506.74 29,804.79 30,130.25
HKD 2,933.30 2,962.93 3,007.29
INR 0 323.55 336.24
JPY 200.60 202.63 209.77
KRW 17.62 18.55 20.32
KWD 0 75,804.59 78,778.83
MYR 0 5,490.44 5,606.18
NOK 0 2,443.57 2,545.49
RUB 0 361.50 402.82
SAR 0 6,182.48 6,425.05
SEK 0 2,326.05 2,413.40
SGD 16,330.14 16,495.09 16,708.59
THB 646.89 718.77 751.76
USD 23,145.00 23,175.00 23,315.00

Nguồn: vcb.com.vn